Rovfugler

Voksen havørn sitter i utkikstreet klar til makrelljakt. Erfjord juni 2014.

Fiskeørn på reir i toppen av en furu. Suldal 5 juni 2014.

Kongeørn. Tysdal jan 2008.

Gammel havørn. Tysdal 2007.

Voksen Kongeørn. Ryfylke 1985.

Tårnfalkpar. mai 2013.

Tarnfalk. Hunn og hann. Mai 2013.

Ttårnfalkpar. Hunnen med firfisle i nebbet. Mai 2013.

Kongeørna blir liten mot de hundrevis av tonn med is som bygger seg opp i løpet av vinteren i de bratte fjellene som omkranser Trodla-Tysdal. Januar 2021.

Tårnfalken hekker gjerne i trær. Her i en 7 meter høg furustubbe. mai 2017.

Erfjord 19 sept. 2017. Mye fisk i garnet. Hev uti et par makrell til havørna på tur ut Erfjorden.

Havørn. Erfjord august 2019.

Kongeørn hekker årlig i Trodla-Tysdal. April 2021.

En ung havørn på streif etter mat i Trodla-Tysdal. Havørna tar lett levende aure i Tysdalsvatnet. Og ser også etter kadaver. April 2021.

Kongeørna er luftens tiger. Ser alt av liv på kilometers hold. Tysdal januar 2021.

Nyeste kommentarer

07.05 | 10:05

Fantastisk sted som jeg gjerne skulle besøkt

27.07 | 08:04

av og til sier et bilde mer enn 1000 ord!

31.07 | 08:13

På tur igjen!

12.07 | 09:42

Takk for hyggelig turfølge på Træna- Senna 24.juni. "Overlevde" kona di overnattingen på Senna ?
Liker veldig godt de nye bildene dine av hubroer.